Wat is het verschil tussen nalatenschap en erfenis?

Wat is het verschil tussen nalatenschap en erfenis?

In de volksmond worden landgoed en erfenis vaak door elkaar gebruikt. De erfenis is meestal slechts een deel van de nalatenschap. Alle delen van de erfenis vormen samen de nalatenschap. Een geschikter synoniem zou daarom de erfenis zijn waaruit de afzonderlijke delen van de erfenis worden uitgekeerd.

Het burgerlijk wetboek spreekt meestal over erfenis als het gaat om de juridische status van de erfgenaam, maar eerder over de nalatenschap als het verwijst naar de activa die zijn overgegaan op de erfgenaam. In de praktijk is dit conceptuele verschil echter niet relevant.

Hoe regel je de nalatenschap?

Velen voelen zich ongemakkelijk bij het omgaan met de kwesties van dood en sterfelijkheid. Dit betekent vaak dat zij hun nalatenschap niet of onvoldoende regelen.

Als er geen testament is, is de wettelijke erfopvolging van toepassing. In de regel erven echtgenoten en levenspartners en hun directe nakomelingen. Dat kan in uw belang zijn, maar dat hoeft niet. In veel erfrechtzaken is het daarom zinvol om de wettelijke erfopvolging te omzeilen – bijvoorbeeld als u uw echtgenoot financiële zekerheid wilt bieden, een kind wilt onterven of iets wilt nalaten aan een vriend. Maar hoe werkt dat precies?

De eenvoudigste manier om uw nalatenschap tijdens uw leven te regelen, is door een testament op te maken – privé of openbaar (notarieel). Het alternatief is een erfcontract dat de erfgenamen moeten ondertekenen.

U moet een privétestament volledig met de hand schrijven en ondertekenen, anders is het niet effectief. Lees hier hoe u een handgeschreven testament op de juiste manier opstelt. Voor een notarieel testament moet u een afspraak maken met de notaris. Dit heeft als voordeel dat u wordt geadviseerd over het opstellen ervan en dat het testament dan automatisch officieel wordt vastgelegd en opgenomen in het testamentregister. Zo weet u zeker dat deze na uw overlijden ook daadwerkelijk teruggevonden wordt.

U bent volledig vrij om uw nalatenschap onder uw erfgenamen te verdelen. U kunt het ongelijk verdelen, iets heel specifieks nalaten aan een persoon, een stichting of een vereniging, iemand tot enig erfgenaam maken, voorwaarden verbinden aan uw erfenis of familieleden onterven. Houd er wel rekening mee dat bepaalde mensen recht hebben op een zogenaamde verplichte portie. Lees hier hoe u het recht op een verplichte portie kunt verliezen.

Bij deze materie is het verstandig om vooraf de hulp in te roepen van een erfrecht advocaat.

Wat is het verschil tussen nalatenschap en erfenis?
Schuiven naar boven